Speciální činnosti

  • Technická asistence pro generální opravy
  • Technická konzultace a podpora
  • Zajištění požadovaných náhradních dílů pro elektrárny
  • Přesná a rychlá nedestruktivní chemická analýza kovových a nekovových materiálů v oblasti identifikace výše uvedených prvků, př.
  • Okamžité ověřování jakostí a přiřazení norem materiálů se zohledněním stopových prvků.
  • Rychlá pozitivní identifikace materiálů - PMI, záměny materiálů; podklad pro kontrolu a zajištění kvality (QC a QA)
  • Třídění kovových materiálů a chemická analýza kovového odpadu
  • a řada dalších aplikací na základě upřesnění požadavků zákazníkem.

Spektrometr a ruční analyzátor
DELTA CLASSIC, Innov-X Systems, USA
outdoorové provedení

Spektrometr v outdoorovém robustním provedení stanovuje přesnou nedestruktivní analýzu chemického složení materiálů. Velmi úzká geometrie detektoru, vzorku a rentgenky zajišťuje maximalizaci užitečného signálu a dosažení nejlepších možných přesností. Série DELTA využívá nového typu floating point procesoru, který zásadně zrychluje veškeré operace přístroje, výpočty i rychlost reakcí uživatelského rozhraní. Přístroj tak reaguje vždy bez jakýchkoliv prodlev. Uživatel má prakticky okamžitě chemické složení měřeného materiálu s procentuelním zastoupením hodnot identifikovaných prvků, materiálovou normu, případně ekvivalentní normu (ČSN EN, DIN, ANSI, etc.), směrodatné odchylky, energetické spektrum, popis vzorku a další.

Kromě standardních prvků jako je Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Zr, Nb, Mo, Hf, W, Ta, Re, Pb, Ag, Sn, Bi a Sb jsme schopni v módu „Drahé kovy“ analyzovat další prvky, jako jsou Au, Pd, Pt, Ir, Ru, Rh, Cd, In. Je možné přidat i jiné měřené prvky. Lze analyzovat vzorky, které mohou mít různé velikosti a tvary. Velkou výhodou je, že ve většině případů není potřeba žádná příprava vzorků a měření je nedestruktivní - bez zanechání stopy po měření na povrchu měřeného materiálu. Integrovaná full VGA kamera uvnitř sondy přístroje slouží pro přesné polohování vzorku a umožňuje archivaci fotografie měřené oblasti spolu s výsledkem.


Omezení v oblasti pracovních teplot je následující:
Provozní teplota: Tp = -10oC ÷ +50°C
Maximální teplota horkého povrchu: Thp = +400°C

Kontaktní osoby pro bližší informace:
Ing. Kateřina Macháčková, Ph.D., LUMAS Plzeň s.r.o.
Tel.: +420 733 710 314


© 2010 Lumas s.r.o.